Om Kinadoktorn.se

Jag heter Zhi-Ping Ren och jag driver Kinadoktorn.se. Jag har fem års medicinsk utbildning i Kina och har sedan arbetat som kinesisk läkare i sex år. Jag har fullgjort min praktiktjänstgöring inom västerländsk medicin, inom Traditionell Kine­sisk Medicin (TKM) och jag är specialiserad inom ortopedi med smärtrelaterade problem, exempelvis migrän, nacke, axlar, rygg, knän och ben. Efter att ha lämnat Kina, har jag använt TKM för att behandla olika kroppsproblem i Sverige och USA i mer än tio år. Jag lärde mig Tai-chi och Qi-Gong när jag var barn. Jag har praktiserat dessa metoder i över trettio år. Jag fick min Medicine Doktor (PhD) från Uppsala universitet 1996 och arbetar dagtid som forskare på patologen vid Akademiska sjukhuset.

Om kinesiska kosttillskott

Den stora skillnaden med Kinesiska kosttillskott är att den aktiva best[ndsdelarna i Kinesiska kosttillskott är att dom är tillverkade av organiska produkter av växter och djur.

.

Om Yin och Yang
 

Den grundläggande principen inom Kinesisk Medicin är att Yin och Yang, som finns överallt och är varandras kompletterande motsatser, ska vara i balans. Allting kan delas upp i Yin och Yang, och sedan ytterligare delas, exempelvis är kvinnan Yin och mannen Yang om man jämför med varandra.

Vid obalans av Yin och Yang, brist eller överskott, bildas ohälsa eller sjukdom. Brist på Yin kan yttra sig som exempelvis svettningar, sömnbesvär, oro och ångest, och brist på Yang kan ge trötthet eller frusenhet.